Tuesday Feb 19
Up

Anger and other advice

File Name:
skills_54071.swf
 hot
File Size:10.70 MB
Date:18. February 2012เรื่อง : Anger and other advice

รายละเอียด : เรื่องราวการของเด็กชายคนหนึ่งที่โกรธง่าย พ่อของเขาจึงให้เขาตอกตะปูไว้ที่รั้วหลังบ้านทุกครั้งเมื่อโกรธ ทำให้เขาได้ข้อคิดอะไรบางอย่าง

Downloads:144 x

 

adadadadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad