Thursday Oct 17
ภาพกิจกรรม - โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิดสำหรับมหาชน (MOOC)"

วิทยากร: ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร และ ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในวันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 เวลา 08:30-16:30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้(LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คลิ๊กชมภาพทั้งหมด>>>

170810_mooc-_01
Image Download
170810_mooc-_02
Image Download
170810_mooc-_03
Image Download
170810_mooc-_04
Image Download
170810_mooc-_05
Image Download
170810_mooc-_06
Image Download
170810_mooc-_07
Image Download
170810_mooc-_08
Image Download
170810_mooc-_09
Image Download
170810_mooc-_10
Image Download
170810_mooc-_11
Image Download
170810_mooc-_12
Image Download
170810_mooc-_13
Image Download
170810_mooc-_14
Image Download
170810_mooc-_15
Image Download
170810_mooc-_16
Image Download
170810_mooc-_17
Image Download
170810_mooc-_18
Image Download
170810_mooc-_19
Image Download
170810_mooc-_20
Image Download
 
Display Num 
 
 

ad

ad

ad

ad

ad

ad