Saturday Dec 15
ภาพกิจกรรม - การบรรยาย หัวข้อ “โอกาสการทำงานของนักศึกษาภายใต้ประชาคมอาเซียน”

โดย คุณวินัย ลู่วิโรจน์ อดีตรองปลัดกระทรวงแรงงาน

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 17.00 – 19.00 น.
ณ ห้องบรรยาย BSc2 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

1
Image Download
2
Image Download
3
Image Download
4
Image Download
5
Image Download
6
Image Download
7
Image Download
8
Image Download
9
Image Download
10
Image Download
11
Image Download
12
Image Download
13
Image Download
14
Image Download
15
Image Download
16
Image Download
17
Image Download
18
Image Download
19
Image Download
20
Image Download
 
Display Num 
Page 1 of 2
 
 

ad

ad

ad

ad

ad

ad