Monday Jun 25
ภาพกิจกรรม - บรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอาเซียน

โดย ดร.อนันท์ คงเครือพันธุ์ และคณะ
วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ ห้องบรรยาย BSc3 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

คลิ๊กชมภาพทั้งหมด>>>

1
Image Download
2
Image Download
3
Image Download
4
Image Download
5
Image Download
6
Image Download
7
Image Download
8
Image Download
9
Image Download
10
Image Download
11
Image Download
12
Image Download
13
Image Download
14
Image Download
15
Image Download
16
Image Download
17
Image Download
18
Image Download
19
Image Download
20
Image Download
 
Display Num 
 
 

ad

ad

ad

ad

ad

ad