Friday Dec 14
ภาพกิจกรรม - ประชุมติดตามความก้าวหน้าการผลิตสื่อโครงการพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ และ การจัดการเรียนการสอน MOOC เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง

วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

170420_mooc01
Image Download
170420_mooc02
Image Download
170420_mooc03
Image Download
170420_mooc04
Image Download
170420_mooc05
Image Download
170420_mooc06
Image Download
170420_mooc07
Image Download
170420_mooc08
Image Download
170420_mooc09
Image Download
170420_mooc10
Image Download
170420_mooc11
Image Download
170420_mooc12
Image Download
170420_mooc13
Image Download
170420_mooc14
Image Download
170420_mooc15
Image Download
170420_mooc16
Image Download
170420_mooc17
Image Download
170420_mooc18
Image Download
170420_mooc19
Image Download
170420_mooc20
Image Download
 
Display Num 
 
 

ad

ad

ad

ad

ad

ad