Thursday Oct 17
ภาพกิจกรรม - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบกราฟิก เพื่อนำไปสร้างสื่อการเรียนการสอน

วิทยากร: คุณวรัญญู แสงสว่าง

วันจันทร์ ที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 08:30-16:30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

170403_graphic01
Image Download
170403_graphic02
Image Download
170403_graphic03
Image Download
170403_graphic04
Image Download
170403_graphic05
Image Download
170403_graphic06
Image Download
170403_graphic07
Image Download
170403_graphic08
Image Download
170403_graphic09
Image Download
170403_graphic10
Image Download
170403_graphic11
Image Download
170403_graphic12
Image Download
170403_graphic13
Image Download
170403_graphic14
Image Download
170403_graphic15
Image Download
170403_graphic16
Image Download
170403_graphic17
Image Download
170403_graphic18
Image Download
170403_graphic19
Image Download
170403_graphic20
Image Download
 
Display Num 
 
 

ad

ad

ad

ad

ad

ad