Tuesday Jun 19
ภาพกิจกรรม - โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา หัวข้อ กระบวนการคิดวิเคราะห์ รุ่นที่ 2

วิทยากร : คุณอิสิญา สังข์ศิริ
(ผู้จัดการฝ่ายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัท สยามเซมเพอร์เมด จำกัด จังหวัดสงขลา)
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559
ณ ห้องประชุมมงคลสุข ชั้น 2 อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คลิ๊กชมภาพบรรยากาศทั้งหมด>>>

161119southcoopnet_01
Image Download
161119southcoopnet_02
Image Download
161119southcoopnet_03
Image Download
161119southcoopnet_04
Image Download
161119southcoopnet_05
Image Download
161119southcoopnet_06
Image Download
161119southcoopnet_07
Image Download
161119southcoopnet_08
Image Download
161119southcoopnet_09
Image Download
161119southcoopnet_10
Image Download
161119southcoopnet_11
Image Download
161119southcoopnet_12
Image Download
161119southcoopnet_13
Image Download
161119southcoopnet_14
Image Download
161119southcoopnet_15
Image Download
161119southcoopnet_16
Image Download
161119southcoopnet_17
Image Download
161119southcoopnet_18
Image Download
161119southcoopnet_19
Image Download
161119southcoopnet_20
Image Download
 
Display Num 
Page 1 of 2
 
 

ad

ad

ad

ad

ad

ad