Tuesday Jun 19
ภาพกิจกรรม - โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา หัวข้อ กระบวนการคิดวิเคราะห์ รุ่นที่ 1

วิทยากร : คุณอิสิญา สังข์ศิริ
(ผู้จัดการฝ่ายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัท สยามเซมเพอร์เมด จำกัด จังหวัดสงขลา)
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2559
ณ ห้องบรรยาย BSc.3 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คลิ๊กชมภาพบรรยากาศทั้งหมด>>>

161118southcoopnet_01
Image Download
161118southcoopnet_02
Image Download
161118southcoopnet_03
Image Download
161118southcoopnet_04
Image Download
161118southcoopnet_05
Image Download
161118southcoopnet_06
Image Download
161118southcoopnet_07
Image Download
161118southcoopnet_08
Image Download
161118southcoopnet_09
Image Download
161118southcoopnet_10
Image Download
161118southcoopnet_11
Image Download
161118southcoopnet_12
Image Download
161118southcoopnet_13
Image Download
161118southcoopnet_14
Image Download
161118southcoopnet_15
Image Download
161118southcoopnet_16
Image Download
161118southcoopnet_17
Image Download
161118southcoopnet_18
Image Download
161118southcoopnet_19
Image Download
161118southcoopnet_20
Image Download
 
Display Num 
Page 1 of 2
 
 

ad

ad

ad

ad

ad

ad