Monday Jun 25
ภาพกิจกรรม - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ" ครั้งที่ 4

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ" ครั้งที่ 4
ระหว่างวันที่ 20 - 23 มิถุนายน 2559
ณ โรงแรมอนันตรา สิเกา รีสอร์ท จังหวัดตรัง

คลิ๊กชมภาพบรรยากาศทั้งหมด>>> วันที่ 20 มิถุนายน 2559

คลิ๊กชมภาพบรรยากาศทั้งหมด>>> วันที่ 21 มิถุนายน 2559

คลิ๊กชมภาพบรรยากาศทั้งหมด>>> วันที่ 22 มิถุนายน 2559

คลิ๊กชมภาพบรรยากาศทั้งหมด>>> วันที่ 23 มิถุนายน 2559

160620_firststep01
Image Download
160620_firststep02
Image Download
160620_firststep03
Image Download
160620_firststep04
Image Download
160620_firststep05
Image Download
160620_firststep06
Image Download
160620_firststep07
Image Download
160620_firststep08
Image Download
160620_firststep09
Image Download
160620_firststep10
Image Download
160620_firststep11
Image Download
160620_firststep12
Image Download
160620_firststep13
Image Download
160620_firststep14
Image Download
160620_firststep15
Image Download
160620_firststep16
Image Download
160620_firststep17
Image Download
160620_firststep18
Image Download
160620_firststep19
Image Download
160620_firststep20
Image Download
 
Display Num 
 
 

ad

ad

ad

ad

ad

ad