Wednesday Jun 20
ภาพกิจกรรม - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการข้อมูลเพื่อการบริหารงานสหกิจศึกษาไทย

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

คลิ๊กชมภาพบรรยากาศทั้งหมด>>>

160404datacoop_01
Image Download
160404datacoop_03
Image Download
160404datacoop_04
Image Download
160404datacoop_14
Image Download
160404datacoop_24
Image Download
160404datacoop_26
Image Download
160404datacoop_27
Image Download
160404datacoop_30
Image Download
160404datacoop_35
Image Download
 
Display Num 
 
 

ad

ad

ad

ad

ad

ad