Thursday Oct 17
ภาพกิจกรรม - เสวนา หัวข้อ สงขลา เมืองมรดกโลก

โดยวิทยากร ดร.จเร สุวรรณชาต อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
และ คุณรังษี รัตนปราการ สมาคมภาคีคนรักเมืองสงขลา

วันที่ 11 กันยายน 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

20150911_songkhlaheritage_01
Image Download
20150911_songkhlaheritage_02
Image Download
20150911_songkhlaheritage_03
Image Download
20150911_songkhlaheritage_04
Image Download
20150911_songkhlaheritage_05
Image Download
20150911_songkhlaheritage_06
Image Download
20150911_songkhlaheritage_07
Image Download
20150911_songkhlaheritage_08
Image Download
20150911_songkhlaheritage_09
Image Download
20150911_songkhlaheritage_10
Image Download
20150911_songkhlaheritage_11
Image Download
20150911_songkhlaheritage_12
Image Download
20150911_songkhlaheritage_13
Image Download
20150911_songkhlaheritage_14
Image Download
20150911_songkhlaheritage_15
Image Download
 
Display Num 
 
 

ad

ad

ad

ad

ad

ad