Tuesday May 22
ภาพกิจกรรม - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์สื่อกับภาพดิจิตอลด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop Advance (Workshop) ครั้งที่ 2

วันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

psdadvance2_0001
Image Download
psdadvance2_0002
Image Download
psdadvance2_0003
Image Download
psdadvance2_0004
Image Download
psdadvance2_0005
Image Download
psdadvance2_0006
Image Download
psdadvance2_0007
Image Download
psdadvance2_0008
Image Download
psdadvance2_0009
Image Download
psdadvance2_0010
Image Download
psdadvance2_0011
Image Download
psdadvance2_0012
Image Download
psdadvance2_0013
Image Download
psdadvance2_0014
Image Download
psdadvance2_0015
Image Download
psdadvance2_0016
Image Download
psdadvance2_0017
Image Download
psdadvance2_0018
Image Download
psdadvance2_0019
Image Download
psdadvance2_0020
Image Download
 
Display Num 
Page 1 of 3
 
 

ad

ad

ad

ad

ad

ad