Wednesday Dec 11

[ประกาศรายชื่อ] โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการตัดต่อ VDO ด้วยโปรแกรมสำหรับการเรียนการสอนระบบ Movavi PSU MOOC

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยโครงการจัดตั้งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการตัดต่อ VDO ด้วยโปรแกรมสำหรับการเรียนการสอนระบบ Movavi PSU MOOC ในวันอังคาร และ พุธที่ 3-4 ธันวาคม 2562 เวลา 09:00-16:30 น.ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
(**รับสมัครจำนวนจำกัดเพิ่มเติม 50 ที่นั่ง)

หมายเหตุ กรุณาตรวจสอบข้อมูลชื่อ-นามสกุลในการลงทะเบียนให้ถูกต้องด้วยค่ะ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ: คุณอัจฉรา โทรศัพท์ 074-289212 (ภายใน 9212) adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad