Tuesday Mar 19

โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC ครั้งที่ 5

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วม โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 22 มีนาคม 2561 ณ ห้อง LRC2 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC อาคาร 1)หลักสูตร TOEIC (นักศึกษาระดับปริญญาตรี)

เริ่มเรียน : 24 มกราคม – 22 มีนาคม 2561
ทุกวันพุธ และ วันพฤหัสบดี เวลา 16.00 - 18.00 น.
ณ ห้อง LRC2 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC 1)

ขั้นตอนการสมัคร

1. ลงทะเบียนออนไลน์ หลักสูตร TOEIC ได้ที่ : https://goo.gl/k4GVzS

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 มกราคม 2561

2. เพื่อเป็นการยืนยันการเข้าร่วมโครงการผู้สมัครจะต้องทำการชำระค่าลงทะเบียนมัดจำ 300 บาท

และจะได้รับคืนเต็มจำนวนเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยสามารถชำระค่าลงทะเบียนมัดจำได้ที่

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ชั้น 9 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้(LRC)

3. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม ได้ที่ : ประกาศรายชื่อ 23 มกราคม 2561

 

(รับเพียง 25 ที่นั่งเท่านั้น)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่คุณสายทิพย์ หรือ คุณโสติยา
โทรศัพท์ 0-7428-9223

 

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad