Wednesday Jan 16

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ผลิตสื่อการสอนและการใช้สื่อออนไลน์ ให้ถูกต้องลิขสิทธิ์"

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ผลิตสื่อการสอนและการใช้สื่อออนไลน์ ให้ถูกต้องลิขสิทธิ์" วิทยากร: คุณธิปไตย ศรีนวลขาว ในวันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 08:30-12:00 น. ณ ห้อง LRC2 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ **รับสมัครเพียงจำนวน 100 ท่านนั่น**

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ


ติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ http://clpd.psu.ac.th
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 074-289211-12 (ภายใน 9211-12) ติดต่อ: คุณอัจฉรา ตั้งแปร

 

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad