Thursday Oct 17

หลักสูตร CV (Curriculum Vitae) & Cover Letter (SEASON 4)

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ Get Ready for A Global Business World SEASON4 ในหลักสูตร CV (Curriculum Vitae) & Cover Letter (SEASON 4) วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง Smart Classroom ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC อาคาร 1)หลักสูตร CV (Curriculum Vitae) & Cover Letter (SEASON 4) (นักศึกษาระดับปริญญาตรี)

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 - 17.00 น.

ณ ห้อง Smart Classroom ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC อาคาร 1)

ลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ : https://goo.gl/N3EiBZ
ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 หรือจนกว่าจะครบจำนวน

ยืนยันสิทธิ์ด้วยตนเองพร้อมชำระเงินค่ามัดจำลงทะเบียน 300 บาท ได้ที่

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ชั้น 9
อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC อาคาร 1) ในวันและเวลาราชการ

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม ได้ที่ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์


(รับเพียง 30 ที่นั่งเท่านั้น)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่คุณสายทิพย์ หรือ คุณโสติยา
โทรศัพท์ 0-7428-9223


adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad