Wednesday Jan 16

โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC ครั้งที่ 3

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วม โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 12 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง LRC2 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC อาคาร 1)หลักสูตร TOEIC (นักศึกษาระดับปริญญาตรี)

เริ่มเรียน : 31 ตุลาคม – 12 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 - 15.30 น.
(ทุกวันอังคาร และ วันพฤหัสบดี)

ลงทะเบียนออนไลน์ หลักสูตร TOEIC ได้ที่ : https://goo.gl/jb7N2p

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม ได้ที่ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์

 

(รับเพียง 25 ที่นั่งเท่านั้น)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่คุณสายทิพย์ หรือ คุณโสติยา
โทรศัพท์ 0-7428-9223

 

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad