Tuesday Mar 19

[ประกาศรายชื่อ] โครงการอบรมผลิตสื่อการเรียนการสอนอย่างไร ? ให้สื่อถูกลิขสิทธิ์

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรายชื่ออาจารย์และบุคลากร เข้าร่วม โครงการอบรมผลิตสื่อการเรียนการสอนอย่างไร ? ให้สื่อถูกลิขสิทธิ์ วิทยากร: คุณธิปไตย ศรีนวลขาว ในวันอังคาร ที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 08:30-12:15 น. ณ ณ ห้อง LRC1 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม


ติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ http://clpd.psu.ac.th
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 074-289203 (ภายใน 9203) ติดต่อ: คุณอัจฉรา

 

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad