Tuesday Mar 19

โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ IELTS ครั้งที่ 3

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญอาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วม โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมในการสอบ IELTS ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2560  ณ ห้องอบรม ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC อาคาร 1)หลักสูตร IELTS (สำหรับอาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)

เริ่มเรียน : 9 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 - 15.30 น. (ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์)

ลงทะเบียนออนไลน์ หลักสูตร IELTS ได้ที่ https://goo.gl/G4rPuJ

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม ได้ที่ ประกาศผลในวัน 7 กุมภาพันธ์ 2560


(รับเพียง 25 ที่นั่งต่อกลุ่มเท่านั้น)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-7428-9207


adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad