Tuesday Mar 19

โครงการ Get Ready for A Global Business World ครั้งที่ 2

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักศึกษา (ชั้นปีที่ 3-4) เข้าร่วม โครงการ Get Ready for A Global Business World ครั้งที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน การเขียนใบสมัคร CV และการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2559 ณ ห้องอบรม ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC อาคาร 1) เวลา 08.00 - 17.00 น. (เสาร์-อาทิตย์)

 


ลงทะเบียนออนไลน์ คลิก https://goo.gl/OtKGu0

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม 26 ตุลาคม 2559


(รับเพียง 40 ที่นั่งต่อกลุ่มเท่านั้น)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-7428-9207

 

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad