Tuesday Mar 19

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าร่วมโครงการ Get Ready for A Global Business World

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วม โครงการ Get Ready for A Global Business World เพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน การเขียนใบสมัคร CV และการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2559 ณ ห้องอบรม ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC อาคาร 1) เวลา 08.00 - 17.00 น. (เสาร์-อาทิตย์)ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม ได้ที่ ดาวน์โหลด


(รับเพียง 40 ที่นั่งต่อกลุ่มเท่านั้น)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-7428-9207

 

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad