Tuesday Mar 19

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การถ่ายภาพเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนแบบ MOOC

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การถ่ายภาพเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนแบบ MOOC วิทยากร: คุณจิระพงษ์ วงศ์วิวัฒน์ ในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 08.30-16.30 น. เนื่องจากในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยประกาศเป็นวันหยุด จึงขอเลื่อนอบรมเป็นวันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2559 ณ ห้องอบรมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ **รับสมัครเพียง 40 คน**

ปิดรับสมัคร ขอบคุณค่ะ

ติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ http://clpd.psu.ac.th
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 074-289203-4 (ภายใน 9203-4)

 

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad