Wednesday Jan 16

โครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2561

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมชมผลงานและการนำเสนอ โครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น  ระดับวิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปี 2561 ​

1.  ระดับ ม.อ.​ในวันศุกร์ที่ ​30​ มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 08:15-14:00 น. ณ ห้อง  LRC 2 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้  (อาคาร 1) ​มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

2.  ระดับเครือข่าย  ในวัน​พฤหัสบดี​ที่ ​5​ ​เมษายน​ 2561 ระหว่างเวลา 08:15-14:00 น. ณ ห้อง  LRC 2 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้  (อาคาร 1) ​มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุทอง แซ่ตั้ง
โทรศัพท์ 0-7428-9210 e-mail: suthong.s@psu.ac.th
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ชั้น 9 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC)

**นักศึกษาที่เข้าร่วมงาน จะได้รับชั่วโมงเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจ​ศึกษา​ 3 ชั่วโมง**


adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad