Wednesday Jun 20

โครงการ Tell Me More - The Movie Season 2 (Competition)

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมโครงการชมภาพยนตร์ เพื่อการแข่งขันตอบคำถามชิงรางวัล (Tell Me More “The Movie” Season 2) สำหรับนักศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงภาพยนตร์ Hatyai Cineplex (IMAX THEATRE) และ ห้อง LRC1 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC1) คลิกด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

>>> ปิดรับสมัครเนื่องจากมีผู้สมัครครบเต็มจำนวน

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน :

1. ผู้สมัครเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี (สมัครได้ทุกวิทยาเขต)

2. เป็นผู้ที่มีบัญชีผู้ใช้โปรแกรม Tell Me More และได้ทำการสอบ Placement Test เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการ (ผู้ที่เคยเข้าร่วมใน Season 1 ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วม)

และในวันแข่งขันให้ผู้สมัครแต่งกายชุดนักศึกษา


เงื่อนไข :

1. ลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ (รับสมัครจำนวน 120 คน)

2. หากมีเหตุจำเป็นสามารถยกเลิกการสมัครได้ โดยแจ้งยกเลิกภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

 

รายละเอียดเงินรางวัล :

+ รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

+ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท จำนวน 1 รางวัล

+ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

+ ชมเชย ได้รับเงินรางวัล 500 บาท จำนวน 2 รางวัล

พร้อมลุ้นรับตั๋วชมภาพยนตร์ และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย

 

ติดตามการประกาศผล ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ได้ทางเว็บไซต์

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ http://clpd.psu.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-7428-9207 (คุณสายทิพย์ แทนนิกร)

 


adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad