Wednesday Dec 11

ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรออนไลน์ ThaiMOOCเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง (โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นแม่ข่าย) เปิดให้เรียนออนไลน์ฟรีผ่านห้องเรียนออนไลน์ Thaimooc.org (การเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาคนไทยก้าวทันโลกที่ไม่หยุดนิ่ง)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับโครงการ Thai MOOC "ตัวช่วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต" เป็นโครงการการเรียนรู้ออนไลน์รูปโฉมใหม่ เรียนผ่านระบบ MOOC (Massive Open Online Course) สนับสนุนการเรียนรู้คนไทย เพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้ในระดับชุมชน

หลักสูตรออนไลน์ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ Thai MOOC ได้แบบฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถลงทะเบียนเรียนพร้อมกันตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2560

ขั้นตอนการสมัคร

  1. ลงทะเบียน | https://cas.thaimooc.org/accounts/register/
  2. กรอกข้อมูลของท่านเป็นภาษาอังกฤษ (English)
  3. ระบบจะส่งเมล์ให้ท่านทำการ Activate
  4. เข้าสู่ระบบ | https://thaimooc.org/login
  5. เลือกรายวิชาที่ท่านสนใจ เพื่อเข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้พัฒนาหลักสูตรนำร่องให้กับชุมชน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาด้วยตนเองตามที่ตนเองต้องการด้วย SMART COURSES จำนวน 5 หลักสูตรในปี  2560 ได้แก่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
คุณ โนรมี  มะ  
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
Tel : 074-289204
noramee.m@psu.ac.th

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad