Wednesday Jan 16

โครงการ e-Learning พื้นที่เสี่ยงภาคใต้ เรียนเสริมวิชาพื้นฐาน “ฟรี” 2557

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนน้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ในจังหวัดสงขลา) เข้าร่วมเรียนทางไกลใน 6 รายวิชาพื้นฐาน ผ่านเทปบันทึกการสอน ทุกวันเสาร์ เวลา 08.30-12.10 น. น้องๆ จะได้รับความรู้จากการติวที่แสนแม่นยำ และได้ร่วมตะลุยโจทย์มากมายโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น (รับจำนวนจำกัด)
เลื่อนกำหนดสอนเป็นวันที่ 31 พฤษภาคม 2557


ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านระบบได้ที่ http://goo.gl/hFnDOf
ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 หรือจนกว่าครบตามจำนวนที่กำหนด

ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://south.psu.ac.th/ และ http://clpd.psu.ac.th/
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 074-289203-4 (ภายใน 9203-4)


adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad