Tuesday Mar 19

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนา หัวข้อ “ความมั่นคงในอาเซียน สิ่งแวดล้อมและอาชญากรรมในบริบทอาเซียน”


ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนา หัวข้อ “ความมั่นคงในอาเซียน สิ่งแวดล้อมและอาชญากรรมในบริบทอาเซียน” ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง LRC1 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับชมบันทึกงานเสวนาได้ที่ http://bit.ly/29XQaOhสำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการบันทึก Transcript กิจกรรม 2 ด้าน ดังนี้

• ด้านทักษะสังคม จำนวน  2 หน่วยชั่วโมง

• และด้านพหุวัฒนธรรม จำนวน 1 หน่วยชั่วโมง


สนใจสำรองที่นั่ง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณปณิญชญาณ์ สุวรรณชาตรี
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ชั้น 9 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC1)
โทรศัพท์ 0-7428-9211 e-mail: paninchaya.r@psu.ac.th


adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad