Thursday Oct 17

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานเงินรายได้

image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 3 ตำแหน่ง

ตามที่โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 3 อัตรา เข้าปฏิบัติงานที่ศูนย์สื่อการเรียนรู้ บัดนี้ ศูนย์สื่อการเรียนรู้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

 

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad