Thursday Oct 17

รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 3 ตำแหน่ง

image

รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ศูนย์สื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล เป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 3 อัตรา เข้าปฏิบัติงานที่ศูนย์สื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 
 
 
ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือก

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 3 ตำแหน่ง
อัตราค่าจ้าง 8,340 บาท
 
กำหนดการคัดเลือก
 
 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2555เปิดรับสมัคร (พร้อมส่งผลงานที่เกี่ยวข้อง)
 วันที่ 3 พฤษภาคม 2555ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
 วันที่ 8 พฤษภาคม 2555สอบสัมภาษณ์
 วันที่ 10 พฤษภาคม 2555ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
 
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ติดต่อขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ศูนย์สื่อการเรียนรู้ ชั้น 9 อาคารทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม : ประกาศสมัครงาน

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad