Thursday Oct 17

ประกาศรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 2 ตำแหน่ง

image

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการศึกษา

ด้วย โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา สังกัด โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อการเรียนรู้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 


ตำแหน่งและอัตราค่าจ้างที่จะรับสมัคร

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,840 บาท ตำแหน่ง

นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง
อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,340 บาท
 
รายละเอียดเพิ่มเติม : ประกาศสมัครงาน 

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad