Thursday Oct 17

ขยายเวลารับสมัครบุคคลตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการศึกษา

image

ขยายเวลารับสมัครบุคคลตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการศึกษา

ตามที่โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา สังกัด โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อการเรียนรู้ ในการนี้โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อการเรียนรู้ ขอขยายเวลาการเปิดรับสมัคร ดังรายละเอียดต่อไปนี้


กำหนดการรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ – 21 ตุลาคม 2554  เปิดรับสมัคร
วันที่ 26 ตุลาคม 2554  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสถานที่สอบ
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2554  สอบข้อเขียน
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554  สอบสัมภาษณ์
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2554  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก

สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ติดต่อขอและยื่นใบสมัครได้ที่ โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อการเรียนรู้ ชั้น 9 อาคารทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0 7428 9204 ในวันและเวลาราชการ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม : ประกาศสมัครงาน

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad