Thursday Oct 17

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

image

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตามที่ โครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้  (e-Learning พื้นที่เสี่ยงภาคใต้) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง นั้น

บัดนี้การสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นลงแล้ว โครงการต้นแบบฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad