Thursday Oct 17

เลื่อน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

image

เลื่อน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตามประกาศโครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้  (e-Learning พื้นที่เสี่ยงภาคใต้) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา นั้น ทางศูนย์สื่อการเรียนรู้ขอเลื่อนกำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ใหม่ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งและอัตราค่าจ้างที่จะรับสมัคร

 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,940 บาท

รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก
 
 ตั้งแต่บัดนี้ – 5 กรกฎาคม 2554 รับสมัคร พร้อมยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 วันที่ 7 กรกฎาคม 2554 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
 วันที่ 8 กรกฎาคม 2554 สอบสัมภาษณ์
 วันที่ 11 กรกฎาคม 2554 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
 ตั้งแต่วันที่ 12-14 กรกฎาคม 2554 รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน             
         
 
 

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad