Wednesday Jan 16
Up

เสวนาการเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

File Name:
educational_objectives.pdf
 hot
File Size:9.90 MB
Date:07. February 2014


ชื่อเอกสาร : เสวนาการเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

รายละเอียด : เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "เสวนาการเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม" ในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 11.00-13.00 น. ณ ห้องประชุม LRC3 ชั้น 9 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้

โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมชาย สุนทรโลหะนะกุล

บันทึกวิดิโอย้อนหลัง : รับชมวิดิโอ

Downloads:465 x

 

adadadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad