Wednesday Jan 16
Up

การ Capture ภาพด้วย Snipping Tool

File Name:
54005_snipping_tool.pdf
 hot
File Size:21.93 MB
Date:14. March 2012ชื่อเอกสาร : การ Capture ภาพด้วย Snipping Tool

รายละเอียด : โปรแกรม Snipping  tool จะเป็นโปรแกรมที่ติดตั้งมาให้พร้อมกับระบบปฏิบัติการ Window 7 ผู้ใช้ไม่จําเป็นต้องหาโปรแกรมมาติดตั้งใหม่ให้ยุ่งยาก วิธีการใช้ก็ไม่ซับซ้อนมาก จึงเหมาะเป็นทางเลือกในการใช้งานด้วยความสามารถของการ จับภาพหน้าจอ ภาพจากเอกสาร หรือภาพจากอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

Downloads:303 x

 

adadadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad