Monday Jul 22

ประเพณีวัฒนธรรม
เรื่อง : ประเพณีขนทรายเข้าวัด

รายละเอียด : ประเพณีขนทรายเข้าวัด เป็นประเพณีที่ชาวบ้านจะช่วยกันขนทรายเข้าวัด มักนิยมทำในวันสงกรานต์

(5.24 MB)
 hotเรื่อง : วันมาฆบูชา

รายละเอียด : วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค้ำ เดือน 3 ของทุกปี ถ้าปีใดมีเดือนแปดสองหน ก็เลื่อนไปเป็นเดือน 4  วันมาฆบูชา ถือได้ว่า เป็นวันสำคัญและเป็นวันแห่งความรักในทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากวันนี้เป็นวันที่พุทธองค์ได้สอนให้รักตัวเอง รักเพื่อนร่วมโลก ไม่ว่าสัตว์หรือคน เป็นหลักการของศาสนาพุทธ ที่พระพุทธองค์ได้แสดงไว้ในโอวาทปาฏิโมกข์ เพื่อความร่มเย็น สันติสุขของสังคมโลก

(1.71 MB)
 hotเรื่อง : วันคริสต์มาส

รายละเอียด : วันคริสมาสจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซู ซึ่งตรงกับวันที่ 25 ธันวาคม ของทุกปี

(3.66 MB)
 hotเรื่อง : วันวาเลนไทน์

รายละเอียด : วันวาเลนไทน์ (Valentine’s Day) คือ วันที่ระลึกถึงคุณความดี ความกล้าหาญ และความเสียสละของวาเลนตินุส หรือ นักบุญเซนต์วาเลนไทน์ (Saint Valentine) ซึ่งตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

(342.67 kB)
 hotเรื่อง : ประเพณีงานบุญเดือนสิบ

รายละเอียด : ประเพณีงานบุญเดือนสิบ เป็นประเพณีที่สำคัญของชาวภาคใต้ เป็นประเพณีที่แสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ

(10.25 MB)
 hotเรื่อง : วันวิสาขบูชา (Vesak Day)

รายละเอียด : วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพานขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า

(119.89 MB)
 hotเรื่อง : Selamat Hari Raya Adilfitri and Aidiladha

รายละเอียด : ประเพณีวันฮารีรายอ เป็นวันรื่นเริงประจำปีของชาวไทยมุสลิม มีการไปเยี่ยมพ่อแม่ ญาติพี่น้องและเพื่อนสนิทมิตรสหาย เพื่อขออภัยแก่กัน นอกจากนั้นจะมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามอีกด้วย

(8.46 MB)
 hotเรื่อง : ความประเสริฐของเดือนรอมฎอน

รายละเอียด : เดือนรอมฎอน เป็นเดือนที่พี่น้องชาวไทยมุสลิมจะถือศีลอด ควบคุม ยับยั้ง สำรวมกาย กิริยา ใจจากความไม่ดีทั้งปวง

(8.94 MB)
 hotเรื่อง : วันเช็งเม้ง

รายละเอียด : ประเพณีวันเช็งเม้ง เป็นประเพณีการไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว

(2.74 MB)
 hotเรื่อง : 3 New Year Blessing e- Card

รายละเอียด : อีการ์ดอวยพรวันขึ้นปีใหม่

(163.31 kB)
 hotเรื่อง : วันสงกรานต์

รายละเอียด : ประเพณีวันสงกรานต์ เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย

(18.96 MB)
 hotเรื่อง : วันตรุษจีน

รายละเอียด : ประเพณีวันตรุษจีน เป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีน

(10.41 MB)
 hot

adadadadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad