Sunday Dec 04

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ | Center for Learning Promotion and Development

โครงการ Share and Learn the Cooperative experiences

Friday, 02 December 2016 14:40
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีกำหนดจัดโครงการ Share and Learn the Cooperative experiences ในวันที่ 15-16 ธันวาคม 2559 ณ ห้องภูผาเมฆ ชั้น 3  โรงแรม TR Rock Hill อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวปฏิบัติที่ดีด้านสหกิจศึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านสหกิจศึกษา สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการและมอบโล่รางวัลสถานประกอบการดีเด่นและคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559

Read more: โครงการ Share and Learn the Cooperative experiences

ประชาสัมพันธ์บริการผลิตสื่อการเรียนการสอน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้

Friday, 01 May 2015 11:22

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประชาสัมพันธ์การให้
บริการ "ผลิตสื่อการเรียนการสอน" ให้ทุกคณะและหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยสงขลา-นครินทร์ เช่น
1. สื่อบทเรียนเพื่อการนำเสนอข้อมูล
2. สื่อวิดิทัศน์สาธิตการปฏิบัติ
3. สื่อบทเรียนแบบปฏิสัมพันธ์
4. เกมเพื่อการศึกษา

Read more: ประชาสัมพันธ์บริการผลิตสื่อการเรียนการสอน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้

โครงการจัดตั้งสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับบริการออกแบบงานหนังสือ และสื่อสิ่งพิมพ์ ต่าง ๆ

Friday, 10 April 2015 00:00

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ขอประชาสัมพันธ์โครงการจัดตั้งสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดให้บริการงานออกแบบหนังสือ ตำรา และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ อาทิ หนังสือ วารสาร รายงาน ป้ายประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ แผ่นพับ นามบัตร และสิ่งพิมพ์อื่น ๆRead more: โครงการจัดตั้งสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับบริการออกแบบงานหนังสือ และสื่อสิ่งพิมพ์ ต่าง ๆ

สื่อการเรียนการสอน ที่สอดคล้องในศตวรรษที่ 21

image

21st Century Education

โดย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์
Youtube : คลิกชม
image

แบบฝึกปฏิบติการบูรณะฟันน้ำนมด้วยวัสดุอะมัลกัม

โดย ผศ.ทพญ.ดวงธิดา ไพบูลย์วรชาติ
Youtube : คลิกชม
image

Direct Cervical Resin Composite Restoration

by Asst.Prof. Saijai Tanthanuch, Faculty of Dentistry...
Youtube : คลิกชม
image

วิธีการเตรียมฟิล์มเลือดชนิดบางและหนา

โดย ดร.ธีรกมล เพ็งสกุล คณะเทคนิคการแพทย์...
Youtube : คลิกชม
image

การสวนล้างช่องคลอด Vaginal douche

โดย ผศ.จิตใส ลาวัลย์ตระกูล ภาควิชาการพยาบาลสูติ...
Youtube : คลิกชม
image

การปฏิบัติพยาบาลเพื่อร่วมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โดย อาจารย์อุดม พานทอง ภาควิชาการพยาบาล...
Youtube : คลิกชม

สื่อบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม

image

What is that ?

เรื่องราวของสองพ่อลูก ที่ต้องทำให้คุณต้องหันกลับไปทบทวน...
Download : คลิกดาวน์โหลด
image

หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ตอนที่ 2)

1.ไม่ติดตำรา...
Download : คลิกดาวน์โหลด
image

หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ตอนที่ 1)

1.ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ...
Download : คลิกดาวน์โหลด
image

อริยสัจ 4

อริยสัจ 4 คือความจริงอันประเสริฐ...
Download : คลิกดาวน์โหลด
image

ปรัชญาจากรวงข้าว

รวงข้าวในทุ่งนา แฝงไว้ด้วยปรัชญาล้ำค่า...
Download : คลิกดาวน์โหลด
image

กำหนดจุดหมายแบบ SMART

SMART คือ วิธีการตั้งเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ...
Download : คลิกดาวน์โหลด

Photo ประมวลภาพ

image

โครงการ Tell Me More “The Movie” Season 2

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559
ณ โรงภาพยนตร์ Hatyai Cineplex (IMAX THEATRE) และ ห้อง LRC1 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
image

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา หัวข้อ กระบวนการคิดวิเคราะห์ รุ่นที่ 3

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559
ณ ห้อง FMS 3301 ชั้น 3 อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
image

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา หัวข้อ กระบวนการคิดวิเคราะห์ รุ่นที่ 2

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559
ณ ห้องประชุมมงคลสุข ชั้น 2 อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์
image

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา หัวข้อ กระบวนการคิดวิเคราะห์ รุ่นที่ 1

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2559
ณ ห้องบรรยาย BSc.3 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
image

โครงการ Get Ready for A Global Business World เพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน การเขียนใบสมัคร CV และการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2

ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 - 17.00 น.
ณ ห้องอบรม ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC อาคาร 1)

ดูภาพทั้งหมด

ดูภาพกิจกรรม ปี 2559 ทั้งหมด

VDO บันทึกวีดีโอ

image

บรรยายหัวข้อ "ภาพรวมการท่องเที่ยวฮาลาลในอาเซียน" งานสัปดาห์อาเซียน ครั้งที่ 3 (The 3rd ASEAN Week)

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ดูวีดีโอทั้งหมด

ad

ad

ad

ad

ad

ad

ad

ad

ad

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday95
mod_vvisit_counterYesterday91
mod_vvisit_counterThis week95
mod_vvisit_counterLast week933
mod_vvisit_counterThis month496
mod_vvisit_counterLast month3625
mod_vvisit_counterAll92584

Online (5 minutes ago): 1
Since January 1, 2012
ad